Exhibition grant from Grocer L. F. Foghts Foundation

17. maj 2020By Karen Land HansenCommissions
Many thanks to Grocer L.F. Foghts Foundation for a grant supporting the production of new works for the exhibition ‘Graphic Bionics’ at Danske Grafikeres Hus in Copenhagen, August 7th to August 30th 2020. Image: Sketch for wood cut. Tusind tak til Grosserer L. F. Foghts Fond for et legat til produktionen af nye værker til udstillingen ‘GRAFIK BIONIK’ i Danske Grafikeres Hus i København d. 7. august til d. 30. august 2020. Billede: Skitse til træsnit.

IMPRINTS IN CLAY residents at Sjælsmark decorate Hørsholm library

13. marts 2020By Karen Land HansenCommissions


Udstilling: ’SPOR I LER, beboere i Sjælsmark udsmykker Hørsholm bibliotek’
Fernisering onsdag d. 25. Marts kl. 15-17
Udstilling åbnes af Borgmester Morten Slotved
 
Udstillingen kan ses indtil d. 30 april
____________________________________
 
KERAMISKE RELIEFFER er et socialt kunstprojekt i Udrejsecenter Sjælsmark og Hjemrejsecenter Avnstrup. Projektet fokuserer på den kunstneriske, skabende proces, på fællesskabet og på synlighed. Alle beboere i Sjælsmark, der har haft lyst til at deltage i fælles ler-workshops, har sammen modelleret en serie af relieffer. Og efterfølgende har de glaseret dem.  Omkring 40 beboere har hidtil bidraget, og flere kommer til ved en workshop i Avnstrup.
Deltagerne udstiller deres arbejder samlet på flere lokale biblioteker, og den første udstilling er på Hørsholm bibliotek. Her tilfører keramikken et visuelt, smukt element til biblioteket, som er et af vores samfunds vigtige fællesrum.
Efter udstillingerne vil de keramiske relieffer komme til Avnstrup, hvor de bliver sat op som en permanent udsmykning.         
Tak til alle deltagere. Deltagere og udstillere inkluderer: SAHEL, AYA, MIRON, ILYA, FALHADO, FAWAAZ, SIRWAN, AMIN, HOWAIDA, TAMARA, NEGIN, ERMIA, LILIT, HIMAYAK, NAREK, PAYMANE, RUQAYAHE, ATENA M., ATHENA M., LIA, BARAN, DINO, NAVID og KARINA m.fl. (ikke alle har skrevet deres navn).
KERAMISKE RELIEFFER er støttet af Augustinus Fonden, BUPL Solidaritets- og Kulturfond og Cerama.Projektet er arrangeret af Kunstskole i Sjælsmark og Værksted for kunst og håndværk med billedkunstnere og Røde Kors frivillige Tine Hecht-Pedersen, Hanne Ravn Hermansen, Tine Jakobsen, Gitte Ladegaard og Karen Land Hansen, i samarbejde med Røde Kors. Kunstskole og Værksted for kunst og håndværk er hver anden onsdag i Sjælsmark. Tak også til medarbejdere i Sjælsmark og Avnstrup, frivillighjælper Maya Höjer og Red Barnet Ungdom. Foto Albert Ostenfeld samt foto og opsætning af brochure Kell Schomacker.

CERAMIC RELIEF is a social art project at the asylum centres Sjælsmark and Avnstrup. The focus of the project is on the artistic, creative process, on community and on visibility. All residents at Sjælsmark wishing to take part in the collective clay workshops, have together modelled a series of reliefs. The reliefs have afterwards been glazed by the participants. Around 40 residents have so far contributed, and there will be a workshop at Avnstrup where more people can join.
The participants exhibit their works at local libraries, and the first exhibition is at Hørsholm Library. The ceramic pieces form a visual and beautiful decoration of the library, which is a highly important public space of our society.
After the exhibitions the ceramic reliefs will come to Avnstrup where they will be on display as a permanent outdoor decoration.
Thanks to all the participants, not all of whom have listed their names. Participants and exhibitors include: SAHEL, AYA, MIRON, ILYA, FALHADO, FAWAAZ, SIRWAN, AMIN, HOWAIDA, TAMARA, NEGIN, ERMIA, LILIT, HIMAYAK, NAREK, PAYMANE, RUQAYAHE, ATENA, ATHENA, LIA, BARAN, DINO, NAVID and KARINA.
CERAMIC RELIEFS is supported by Augustinus Foundation, BUPL Solidarity- og Culture Foundation and Cerama.The project is organised by Art school at Sjælsmark and Workshop for Art and Craft with artists and Red Cross volunteers Tine Hecht-Pedersen, Hanne Ravn Hermansen, Tine Jakobsen, Gitte Ladegaard and Karen Land Hansen, working together with the Red Cross. Art school and Workshop for Art and Craft is every second Wednesday at Sjælsmark. Thanks also to staff at Sjælsmark and Avnstrup, voluntary assistant Maya Höjer and Red Barnet Ungdom. Photography by Albert Ostenfeld and photography and brochure by Kell Schomacker.

Keramiske relieffer/Ceramic reliefs, workshop at the children and youth club at Udrejsecenter Sjælsmark

11. februar 2020By Karen Land HansenCommissions
Tirsdag d. 11. februar er alle børn og unge i klubben på Udrejsecenter Sjælsmark inviteret til at lave keramiske relieffer til efterfølgende udstilling og udsmykning. Workshoppen er en del af et socialt kunstprojekt, der er støttet af Augustinus Fonden, BUPL Solidaritets- og Kulturfond og Cerama i samarbejde med Røde Kors og Kunstskole i Sjælsmark. Projektet ligger i forlængelse af den vedvarende kunstskole i Sjælsmark. Tuesday 11th all children and young people at the club at Udrejsecenter Sjælsmark are invited to make ceramic reliefs for exhibition and permanent decoration. The workshop is part of a social art project which is supported by The Augustinus Foundation, BUPL Solidarity – and Culture Foundation and Cerama, together with The Red Cross and Art school at Sjælsmark. The project is connected with the ongoing art school at Sjælsmark.

Keramiske relieffer/Ceramic reliefs, workshop at Udrejsecenter Sjælsmark

31. januar 2020By Karen Land HansenCommissions
Lørdag d. 1. februar er alle beboere i Udrejsecenter Sjælsmark inviteret til at lave keramiske relieffer i centeret til efterfølgende udstilling og udsmykning. Med workshoppen lørdag påbegyndes projektet, der er støttet af Augustinus Fonden, BUPL Solidaritets- og Kulturfond og Cerama i samarbejde med Røde Kors og Kunstskole i Sjælsmark. Projektet ligger i forlængelse af den vedvarende kunstskole i Sjælsmark. Saturday February 1st are residents at Udrejsecenter Sjælsmark invited to make ceramic reliefs for exhibition and permanent decoration. The workshop marks the beginning of the project which is supported by The Augustinus Foundation, BUPL Solidarity – and Culture Foundation and Cerama, together with The Red Cross and Art school at Sjælsmark. The project is connected with the ongoing art school at Sjælsmark.

Opening GhostSwimmer, Friday April 26th at Format Artspace, Nansensgade 35 Cph 17-20 pm

21. april 2019By Karen Land HansenCommissions

Format Artspace • Nansensgade 35 • 1366 Kbh K• www.formatartspace.dk
#37: Karen Land Hansen: GhostSwimmer
26. april – 1. juni 2019
Fernisering d. 26. april kl. 17-20

PRESS RELEASE:

Havets dyb, og de mysterier det rummer, har altid haft en stærk fascinationskraft på mennesket. Til udstillingen GhostSwimmer har den danske kunstner Karen Land Hansen arbejdet sig hen imod en nyfortolkning af havlandskabet som motiv i kunsten. Hendes serielle papirværker kredser om havlandskabet og det undersøiske, som det ser ud i vores samtid, hvor teknologi og natur mødes og i stigende grad flyder sammen.

Karen Land Hansen er optaget af forholdet mellem menneske, natur og teknologi – af hvordan vi mennesker udvinder, omformer og bearbejder naturen og dens ressourcer. I kontrast til emnets højteknologiske karakter skaber kunstneren enkle, organiske og lavteknologiske værker. Akvarel, det grafiske tryk og de små udskæringer bringer værkerne tæt på os og vores fornemmelse af det nære og fysiske. Papirarbejderne kredser om det taktile ved at arbejde i flere niveauer og værkerne fremstår sanselige og skrøbelige i deres enkelhed, mens deres motiviske indhold peger et andet, fjernt og mere sterilt sted hen.

Værkerne tager udgangspunkt i ny forskning og innovation i undersøisk teknologi, hvor menneskeskabte enheder med kunstig intelligens enten arbejder ubemandet eller fungerer autonomt uden direkte menneskelig indblanding. I arbejdet med udstillingen GhostSwimmer har Karen Land researchet og indsamlet billeder, videoer og tekster fra undervandsteknologiens verden. I den blå verden under os, som virker tilforladelig på overfladen hersker nemlig nutidens og fremtidens undervandsrobotter, maskiner og radarsystemer samt biomimetiske dyrelignende robotter og droner, der ligner havets velkendte væsner. Disse hybride robot-havdyr er skabt af højteknologisk udstyr og dækket af hjerteceller fra levende rotter.

Alt det indsamlede materiale har Karen Land Hansen omformet til portrætter fra havets dyb – en robot-rokke, en haj-tun med navnet Ghost Swimmer, en skildpadde med kaldenavnet Turtle Bot mfl. Hver især bliver de brugt med specifikke interesser for øje – det være sig til at assistere ved olieboringer, til militær brug eller for at overvåge havbundens tilstand. Værkernes motiver fungerer både som konkrete referencer og som mere universelle former og metaforer. Gennem arbejdet med materialet forskyder motiverne sig langt væk fra det specialiserede emne. Derved opstår nye betydningslag og værkerne får et flertydigt udtryk.

Karen Land Hansen har til udstillingen skabt 15 nye papirværker, der arbejder med en kombination af tre elementer: træsnit, collage og akvarel. Alle de væghængte værker inkorporerer træsnittet, nogle i kombination med akvarel eller collage, andre med en blandteknik af alle tre medier. Desuden præsenteres kunstnerens unika artist book med titlen ’The Sea Is a Treasure’, som indeholder en samling af akvareller. ’The Sea Is a Treasure’ er samtidig titlen på et fortsat projekt (2016-) i forskellige former og medier, og udstillingen GhostSwimmer er en del af dette projekt.

Karen Land Hansen dimitterede fra The Royal College of Art i London i 2003. Hun har siden haft base i København og udstillet aktivt i ind og udland. Hun arbejder ofte stedsspecifikt og i forskellige værk-rækker, der tager udgangspunkt i et særligt vidensområde, en konkret begivenhed eller et sted. Senest har hun i 2018 lavet en permanent, stedsspecifik installation til Aarhus Bugt. Hun har modtaget en række af legater og modtog sidste år et legat fra Anne Marie Telmanyi født Carl Nielsens fond.

Velkommen til fernisering d. 26. april kl. 17-20 i Nansensgade 35, Kbh K
For yderligere information, interviews eller pressefotos kontakt indehaver af Format Artspace Anne Riber på anne@formatartspace.dk eller mb: 40 89 42 24