ABOUT

Jeg arbejder med skulptur, installation, akvarel og collage. Overordnet set interesserer jeg mig for et spændingsfelt mellem det imaginære og det virkelige. Igennem arbejdet med materialet undersøger jeg forskydninger af det genkendelige hen imod det mere uidentificerbare, men værkerne er altid konceptuelt og konkret forankret i den virkelige, faktuelle verden. Mit arbejde tager ofte form af stedsspecifikke projekter og værkserier, der har en aktuel samfundsmæssig, politisk og/eller historisk referenceramme og kredser om menneskers forhold. Den teknologiske udvikling er også et tilbagevendende omdrejningspunkt, som i projekterne ”The Sea Is a Treasure” (2016-) og ”Unmanned Future”(2004-), hvor jeg bl.a. tager afsæt i udviklingen af ubemandede eller autonome, højteknologiske fartøjer og systemer.

Karen Land Hansen 2018

Link til cv