ABOUT

Jeg arbejder med skulptur, installation og collage. Mit arbejde er oftest stedsspecifikke projekter og værkserier, der har en aktuel samfundsmæssig, politisk eller historisk referenceramme. En gennemgående tematik er menneskets forhold til teknologi og natur. Projekterne ”The Sea Is a Treasure” (2016-) og ”Unmanned Future”(2004-) kredser om dette. Her tager jeg afsæt i udviklingen af ubemandede eller autonome, højteknologiske fartøjer og systemer.Tematikkerne fortolker og bearbejder jeg gennem forskellige materialiteter og sanseligheder. Håndens arbejde er central idet jeg dels vil skærpe opmærksomheden omkring værkets idémæssige kontekst og dels styrke fokus på æstetikken. Derudover arbejder jeg med deltager-baserede, sociale kunstprojekter.

Karen Land Hansen 2018

Link til cv