Keramiske relieffer/Ceramic reliefs, workshop at Udrejsecenter Sjælsmark

31. januar 2020By Karen Land HansenCommissions
Lørdag d. 1. februar er alle beboere i Udrejsecenter Sjælsmark inviteret til at lave keramiske relieffer i centeret til efterfølgende udstilling og udsmykning. Med workshoppen lørdag påbegyndes projektet, der er støttet af Augustinus Fonden, BUPL Solidaritets- og Kulturfond og Cerama i samarbejde med Røde Kors og Kunstskole i Sjælsmark. Projektet ligger i forlængelse af den vedvarende kunstskole i Sjælsmark. Saturday February 1st are residents at Udrejsecenter Sjælsmark invited to make ceramic reliefs for exhibition and permanent decoration. The workshop marks the beginning of the project which is supported by The Augustinus Foundation, BUPL Solidarity – and Culture Foundation and Cerama, together with The Red Cross and Art school at Sjælsmark. The project is connected with the ongoing art school at Sjælsmark.