Work in progress

19. juni 2020By Karen Land HansenCommissions

Work in progress for the exhibition GRAFIK BIONIK at Danske Grafikeres Hus, August 7th to 30th. Værker undervejs i processen hen mod udstillingen GRAFIK BIONIK i Danske Grafikeres Hus. Many thanks to The Danish Art Workshops, The Factory of Art and Design and Grosserer L. F. Foghts Foundation. Photo: Carina Zunino and Sidsel Søgaard Spas.

Exhibition grant from Grocer L. F. Foghts Foundation

17. maj 2020By Karen Land HansenCommissions
Many thanks to Grocer L.F. Foghts Foundation for a grant supporting the production of new works for the exhibition ‘Graphic Bionics’ at Danske Grafikeres Hus in Copenhagen, August 7th to August 30th 2020. Image: Sketch for wood cut. Tusind tak til Grosserer L. F. Foghts Fond for et legat til produktionen af nye værker til udstillingen ‘GRAFIK BIONIK’ i Danske Grafikeres Hus i København d. 7. august til d. 30. august 2020. Billede: Skitse til træsnit.

IMPRINTS IN CLAY residents at Sjælsmark decorate Hørsholm library

13. marts 2020By Karen Land HansenCommissions


Udstilling: ’SPOR I LER, beboere i Sjælsmark udsmykker Hørsholm bibliotek’
Fernisering onsdag d. 25. Marts kl. 15-17
Udstilling åbnes af Borgmester Morten Slotved
 
Udstillingen kan ses indtil d. 30 april
____________________________________
 
KERAMISKE RELIEFFER er et socialt kunstprojekt i Udrejsecenter Sjælsmark og Hjemrejsecenter Avnstrup. Projektet fokuserer på den kunstneriske, skabende proces, på fællesskabet og på synlighed. Alle beboere i Sjælsmark, der har haft lyst til at deltage i fælles ler-workshops, har sammen modelleret en serie af relieffer. Og efterfølgende har de glaseret dem.  Omkring 40 beboere har hidtil bidraget, og flere kommer til ved en workshop i Avnstrup.
Deltagerne udstiller deres arbejder samlet på flere lokale biblioteker, og den første udstilling er på Hørsholm bibliotek. Her tilfører keramikken et visuelt, smukt element til biblioteket, som er et af vores samfunds vigtige fællesrum.
Efter udstillingerne vil de keramiske relieffer komme til Avnstrup, hvor de bliver sat op som en permanent udsmykning.         
Tak til alle deltagere. Deltagere og udstillere inkluderer: SAHEL, AYA, MIRON, ILYA, FALHADO, FAWAAZ, SIRWAN, AMIN, HOWAIDA, TAMARA, NEGIN, ERMIA, LILIT, HIMAYAK, NAREK, PAYMANE, RUQAYAHE, ATENA M., ATHENA M., LIA, BARAN, DINO, NAVID og KARINA m.fl. (ikke alle har skrevet deres navn).
KERAMISKE RELIEFFER er støttet af Augustinus Fonden, BUPL Solidaritets- og Kulturfond og Cerama.Projektet er arrangeret af Kunstskole i Sjælsmark og Værksted for kunst og håndværk med billedkunstnere og Røde Kors frivillige Tine Hecht-Pedersen, Hanne Ravn Hermansen, Tine Jakobsen, Gitte Ladegaard og Karen Land Hansen, i samarbejde med Røde Kors. Kunstskole og Værksted for kunst og håndværk er hver anden onsdag i Sjælsmark. Tak også til medarbejdere i Sjælsmark og Avnstrup, frivillighjælper Maya Höjer og Red Barnet Ungdom. Foto Albert Ostenfeld samt foto og opsætning af brochure Kell Schomacker.

CERAMIC RELIEF is a social art project at the asylum centres Sjælsmark and Avnstrup. The focus of the project is on the artistic, creative process, on community and on visibility. All residents at Sjælsmark wishing to take part in the collective clay workshops, have together modelled a series of reliefs. The reliefs have afterwards been glazed by the participants. Around 40 residents have so far contributed, and there will be a workshop at Avnstrup where more people can join.
The participants exhibit their works at local libraries, and the first exhibition is at Hørsholm Library. The ceramic pieces form a visual and beautiful decoration of the library, which is a highly important public space of our society.
After the exhibitions the ceramic reliefs will come to Avnstrup where they will be on display as a permanent outdoor decoration.
Thanks to all the participants, not all of whom have listed their names. Participants and exhibitors include: SAHEL, AYA, MIRON, ILYA, FALHADO, FAWAAZ, SIRWAN, AMIN, HOWAIDA, TAMARA, NEGIN, ERMIA, LILIT, HIMAYAK, NAREK, PAYMANE, RUQAYAHE, ATENA, ATHENA, LIA, BARAN, DINO, NAVID and KARINA.
CERAMIC RELIEFS is supported by Augustinus Foundation, BUPL Solidarity- og Culture Foundation and Cerama.The project is organised by Art school at Sjælsmark and Workshop for Art and Craft with artists and Red Cross volunteers Tine Hecht-Pedersen, Hanne Ravn Hermansen, Tine Jakobsen, Gitte Ladegaard and Karen Land Hansen, working together with the Red Cross. Art school and Workshop for Art and Craft is every second Wednesday at Sjælsmark. Thanks also to staff at Sjælsmark and Avnstrup, voluntary assistant Maya Höjer and Red Barnet Ungdom. Photography by Albert Ostenfeld and photography and brochure by Kell Schomacker.

Keramiske relieffer/Ceramic reliefs, workshop at the children and youth club at Udrejsecenter Sjælsmark

11. februar 2020By Karen Land HansenCommissions
Tirsdag d. 11. februar er alle børn og unge i klubben på Udrejsecenter Sjælsmark inviteret til at lave keramiske relieffer til efterfølgende udstilling og udsmykning. Workshoppen er en del af et socialt kunstprojekt, der er støttet af Augustinus Fonden, BUPL Solidaritets- og Kulturfond og Cerama i samarbejde med Røde Kors og Kunstskole i Sjælsmark. Projektet ligger i forlængelse af den vedvarende kunstskole i Sjælsmark. Tuesday 11th all children and young people at the club at Udrejsecenter Sjælsmark are invited to make ceramic reliefs for exhibition and permanent decoration. The workshop is part of a social art project which is supported by The Augustinus Foundation, BUPL Solidarity – and Culture Foundation and Cerama, together with The Red Cross and Art school at Sjælsmark. The project is connected with the ongoing art school at Sjælsmark.

Keramiske relieffer/Ceramic reliefs, workshop at Udrejsecenter Sjælsmark

31. januar 2020By Karen Land HansenCommissions
Lørdag d. 1. februar er alle beboere i Udrejsecenter Sjælsmark inviteret til at lave keramiske relieffer i centeret til efterfølgende udstilling og udsmykning. Med workshoppen lørdag påbegyndes projektet, der er støttet af Augustinus Fonden, BUPL Solidaritets- og Kulturfond og Cerama i samarbejde med Røde Kors og Kunstskole i Sjælsmark. Projektet ligger i forlængelse af den vedvarende kunstskole i Sjælsmark. Saturday February 1st are residents at Udrejsecenter Sjælsmark invited to make ceramic reliefs for exhibition and permanent decoration. The workshop marks the beginning of the project which is supported by The Augustinus Foundation, BUPL Solidarity – and Culture Foundation and Cerama, together with The Red Cross and Art school at Sjælsmark. The project is connected with the ongoing art school at Sjælsmark.