‘Lige ved Næsten’ exhibition at the Museum of Religious Art, Denmark, 2015. Curated by Gerd Rathje, Director of the Museum of Religious Art and Karen Land Hansen. Participating artists or projects: Kenneth Balfelt, Julie Edel Hardenberg, Jens Haaning, Gudrun Hasle, John Kørner, Superflex, Kristina Müntzig, Julie Born Schwartz, Karen Land Hansen, Emma Smith, Kirsten Dufour og Finn Thybo Andersen, Jacob Tækker og Trampolinhuset. Catalogue text by Gerd Rathje. Below, in Danish, is an extract from Gerd Rathje’s catalogue text.

Uddrag fra forordet i Gerd Rathjes katalogtekst til ‘Lige ved Næsten’: “Begrebet “næstekærlighed” er på manges læber i disse dage, hvor globaliseringen og flygtningstrømme fra verdens brændpunkter er en del af vores dagligdag. Siden 1990’erne har vi både på den danske og den internationale kunstscene kunnet opleve en kunst, som forholder sig til de menneskelige relationer og social ulighed. I udstillingen “Lige ved Næsten” kaster vi et nyt blik på den socialt engagerede samtidskunst sammenholdt med begrebet “næstekærlighed”. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Museet for Religiøs Kunst og billedkunstner Karen Land Hansen. Vi har valgt primært at vise allerede eksisterende værker; nogle af disse har fundet sted som en del af en proces eller en begivenhed, andre er lavet til et specifikt sted i det offentlige rum. Enkelte af værkerne på udstillingen er dog lavet direkte til sammenhængen eller udspiller sig i udstillingsperioden og inddrager museets besøgende. Resultatet bliver en udstilling, der til dels fremstår som en dokumentation af en strømning, der nok kan formidles af museumsinstitutionen, men som ikke oprindeligt hører til museumsrummet. Måske netop derfor har vi på museet længe næret et ønske om at vise denne kunst. En kunst som flytter fokus fra værkets æstetiske til dets etiske dimensioner, men med vidt forskellige strategier og positioner.”