Tirsdag d. 11. februar er alle børn og unge i klubben på Udrejsecenter Sjælsmark inviteret til at lave keramiske relieffer til efterfølgende udstilling og udsmykning. Workshoppen er en del af et socialt kunstprojekt, der er støttet af Augustinus Fonden, BUPL Solidaritets- og Kulturfond og Cerama i samarbejde med Røde Kors og Kunstskole i Sjælsmark. Projektet ligger i forlængelse af den vedvarende kunstskole i Sjælsmark. Tuesday 11th all children and young people at the club at Udrejsecenter Sjælsmark are invited to make ceramic reliefs for exhibition and permanent decoration. The workshop is part of a social art project which is supported by The Augustinus Foundation, BUPL Solidarity – and Culture Foundation and Cerama, together with The Red Cross and Art school at Sjælsmark. The project is connected with the ongoing art school at Sjælsmark.