Exhibition grant from Grocer L. F. Foghts Foundation

17. maj 2020By Karen Land HansenCommissions
Many thanks to Grocer L.F. Foghts Foundation for a grant supporting the production of new works for the exhibition ‘Graphic Bionics’ at Danske Grafikeres Hus in Copenhagen, August 7th to August 30th 2020. Image: Sketch for wood cut. Tusind tak til Grosserer L. F. Foghts Fond for et legat til produktionen af nye værker til udstillingen ‘GRAFIK BIONIK’ i Danske Grafikeres Hus i København d. 7. august til d. 30. august 2020. Billede: Skitse til træsnit.